• Risperidon-neuraxpharm® ​1 mg/ml

  Lösung zu 1 mg/ml, ohne Alkohol


  verschreibungspflichtiges Arzneimittel

  Risperidon-neuraxpharm®1 mg/ml

  N1 30 ml Lösung
  N2 60 ml Lösung
  N3 100 ml Lösung
 • Risperidon-neuraxpharm® ​0,5 mg

  teilbare, rötl.-braune Filmtabletten zu 0,5 mg
  verschreibungspflichtiges Arzneimittel

  Risperidon-neuraxpharm®0,5 mg

  N1 20 Filmtabletten
  N2 50 Filmtabletten
  N3 100 Filmtabletten
 • Risperidon-neuraxpharm® ​1 mg

  teilbare, weiße Filmtabletten zu 1 mg
  verschreibungspflichtiges Arzneimittel

  Risperidon-neuraxpharm®1 mg

  N1 20 Filmtabletten
  N2 50 Filmtabletten
  N3 100 Filmtabletten
 • Risperidon-neuraxpharm® ​2 mg

  teilbare, orangefarbene Filmtabletten zu 2 mg
  verschreibungspflichtiges Arzneimittel

  Risperidon-neuraxpharm®2 mg

  N1 20 Filmtabletten
  N2 50 Filmtabletten
  N3 100 Filmtabletten
 • Risperidon-neuraxpharm® ​3 mg

  teilbare, gelbe Filmtabletten zu 3 mg


  verschreibungspflichtiges Arzneimittel

  Risperidon-neuraxpharm®3 mg

  N1 20 Filmtabletten
  N2 50 Filmtabletten
  N3 100 Filmtabletten
 • Risperidon-neuraxpharm® ​4 mg

  teilbare, grüne Filmtabletten zu 4 mg
  verschreibungspflichtiges Arzneimittel

  Risperidon-neuraxpharm®4 mg

  N1 20 Filmtabletten
  N2 50 Filmtabletten
  N3 100 Filmtabletten

Erstanbieter:  Risperdal®