KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), podajemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako Administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 

1.      zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art.6 ust.1b RODO);

 

2.      wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów np. zleceniach transportu, dokumentach transportowych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO);

 

3.      tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- czyli uzasadniony interes administratora);

 

4.      ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art.6 ust.1f RODO- czyli uzasadniony interes administratora);

 

5.      weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy (podstawa prawna: art.6 ust.1b RODO);

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

 

Państwa dane przekazujemy:

 

1.      firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne;

 

2.      podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy- jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy zleceniach transportu, wysyłce korespondencji;

 

3.      podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;

 

4.      podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. bankom- w związku z dokonywanymi płatnościami;

 

5.      podmiotom świadczących usługi prawne i windykacyjne, podatkowe

 

6.      podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe).

 

 

 

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

 

Jaki jest okres przechowywania danych?

 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres:

 

1.      wykonania umowy / umów – do momentu jej / ich rozwiązania lub wygaśnięcia;

 

2.      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

 

3.      wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Mogą Państwo złożyć do nas:

 

1.      wniosek o:

 

·         dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;

 

·         sprostowanie nieprawidłowych danych;

 

·         usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

 

·         ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);

 

·         przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art.20 ust.1 RODO);

 

2.      sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Wnioski prosimy kierować na adres email: tanja.schubert-otto@sbt.de

 

Skarga

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

 

 

 

 

Kontrahent jest zobowiązany do przekazania powyższej informacji, osobom reprezentującym i pracownikom Kontrahenta, których dane zostały przekazane firmie neuraxpharm Arzneimittel GmbH.

 

 

 

Polityka prywatności

 

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

 

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

 

Elisabeth Selbert-Str. 23

 

D-40764 Langenfeld

 

Telefon: 02173/10 60-0

 

E-mail: info@neuraxpharm.de

 

www.neuraxpharm.de

 

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest:

 

Tanja Schubert-Otto

 

SBT Hubert Schmitz Office & Datentechnik GmbH & Co. KG

 

Gerresheimer Str. 92

 

40233 Dusseldorf

 

Telefon: 0151/12 10 51 07

 

E-mail: tanja.schubert-otto@sbt.de

 

www.sbt.de

 

 

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

 

Podczas korzystania z tej strony internetowej, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

 

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Twoje dane będą zbierane ze stron, które są przekazywane. Może to być np. do wymiana danych, które podajesz w formularzu kontaktowym.

 

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Zbieranie tych informacji odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej.

 

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

 

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany poniżej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu  administracyjnego.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

 

Odwiedzanie strony internetowej skutkuje oceną statystyczną. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza korzystania ze strony jest zwykle anonimowa. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W dowolnym momencie możesz odwołać już udzieloną zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

 

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w sprawach z zakresu prawa ochrony danych jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Zaszyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z "http: //" na "https: //" i ikonę na pasku przeglądarki.

 

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie powinny być odczytywane przez inne osoby.

 

Informacje, blokowanie, usuwanie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w dowolnym momencie do dostarczenia bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, o poprawieniu, zablokowaniu lub usunięciu tych danych. Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

 

Sprzeczność z mailami reklamowymi

 

Wykorzystanie opublikowanych w związku z obowiązkiem przekazywania informacji kontaktowych do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych zostaje niniejszym odrzucone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

 

Pliki Cookies

 

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

 

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty.

 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach na to pozwala, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

 

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (np.zakup online) są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1b RODO. Operator serwisu przechowuje pliki cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego dostarczania swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie do analizy zachowania podczas przeglądania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

 

 

 

Pliki serwera

 

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 

• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

 

• Używany system operacyjny

 

• URL strony od

 

• Czas żądania serwera

 

• Adres IP

 

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

 

Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków poprzedzających zawarcie umowy.

 

Kontakt

 

Twoje dane nie są udostępniane bez zgody.

 

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na akceptacji zgodnie z art.6 ust.1b RODO. Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność
z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

 

Wprowadzone dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy są one niezbędne do ustalenia, treści lub modyfikacji relacji prawnej (dane dotyczące inwentarza). Odbywa się to na podstawie art.6 ust.1b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków poprzedzających zawarcie umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w momencie korzystania z naszych stron internetowych (danych użytkownika), o ile jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika za korzystanie z usługi.

 

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu relacji biznesowej. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

Google Analytics

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art.6 ust.1b RODO. Operator witryny analizuje stronę www, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

 

 

 

Anonimizacja IP

 

Nastronie aktywowana jest funkcja anonimizacji IP. Powodująca, że adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi informacjami Google.

 

 

 

Wtyczka przeglądarki

 

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

 

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zainstalowany plik cookie umożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

 

Wyłączenie Google Analytics.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google:

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

Realizacja zamówień

 

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie umów i w pełni wykorzystujemy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Funkcje demograficzne w Google Analytics

 

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W rezultacie można tworzyć raporty zawierające informacje na temat wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub ogólnie zakazując gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji "Sprzeciw wobec zbierania danych".

 

Raporty

Firma neuraxpharm® Arzneimittel GmbH uznaje obowiązek dostarczania informacji  dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków przekazanych nam drogą e-mail, pocztą lub telefonicznie. Te informacje mogą być przekazywane w celu oceny i porównania z innymi dla tego produktu i na substancję czynną zebranych raportów działań niepożądanych dla innych usługodawców oraz władz krajowych i europejskich, aby ocenić stosunek korzyści do ryzyka leku stosowanego i jeśli to konieczne, w celu aktualizacji informacji dotyczących wskazań. Przesłane dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i mogą być również przechowywane poza UE na podstawie legalnie zatwierdzonego mechanizmu przesyłania. Twoje dane osobowe są zapisywane w postaci spseudonimizowanej, więc nie możesz ich odnaleźć. Prosimy o poinformowanie nas, jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem twoich danych i nie sprzeciwisz się ich dalszemu przetwarzaniu lub jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności. Firma neuraxpharm® Arzneimittel GmbH może skontaktować się w przypadku zgłoszenia działania niepożądanego.