neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Demencja

Demencja jest postępującą chorobą mózgu, na skutek której następuje obniżenie sprawności umysłowej. Objawia się ona osłabieniem funkcji poznawczych, takich jak np. pamięć, mowa, rozpoznawanie i kojarzenie faktów, oraz orientacja w czasie i w przestrzeni. Osoby z tą przypadłością mają duże trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Obecnie w Polsce ok. 400tys. ludzi cierpi na demencję. Schorzenie to wykazuje tendencję zwyżkową, ponieważ w społeczeństwie zwiększa się udział osób w podeszłym wieku. Eksperci przewidują, że w roku 2050 będzie dwukrotnie więcej osób z demencją.

Najczęstsza postać tego schorzenia to demencja związana z chorobą Alzheimera. Jest ona zaliczana do tzw. chorób neurodegeneracyjnych, którym towarzyszy zmniejszenie liczby komórek nerwowych oraz połączeń pomiędzy tymi komórkami. Zazwyczaj przypadłość ta dotyka znacznie częściej kobiety niż mężczyzn, co można przede wszystkim tłumaczyć większą oczekiwaną długością życia kobiet. Przykładowo powyżej 90 roku życia więcej niż jedna trzecia pań zapada na demencję.

W dalszych zakładkach znajdziesz więcej informacji o przyczynie, objawach, rozpoznaniu i możliwościach leczenia tej choroby oraz wskazówki i rady dla członków rodziny oraz opiekunów osób starszych.