neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Metody leczenia

Po tym jak usłyszymy diagnozę „demencja w przebiegu choroby Alzheimera“, zadajemy sobie pytanie, co dalej. Odpowiedzi na nie, oraz wiele innych pytań udzieli nam lekarz, gdy porozmawiamy z nim osobiście.

Podczas tej rozmowy bardzo ważne jest, aby lekarz poinformował nas o możliwościach leczenia. Wprawdzie współcześnie nie istnieje lek bądź metoda niefarmakologiczna, które mogłyby całkowicie wyleczyć tę chorobę bądź zahamować jej przebieg, jednak sporządzenie planu terapeutycznego i konsekwentne wprowadzanie go w życie może opóźnić jej rozwój i zapewnić osobie chorej lepszą jakość życia.

Obecnie łączy się leczenie farmakologiczne z metodami psychosocjalnymi, aby umożliwić pacjentowi tak długo jak to możliwe samodzielne wykonywanie codziennych czynności i odciążyć rodzinę.

Z racji tego, że choroba Alzheimera w przeciwieństwie do innych schorzeń, nie może zostać całkowicie wyleczona, celem terapii jest podtrzymanie dotychczasowej sprawności psychofizycznej, na który składa się:

  • utrzymanie dotychczasowej sprawności intelektualnej,
  • podtrzymywanie umiejętności wykonywania codziennych czynności życiowych, np. pójście do toalety, spożywanie posiłków,
  • łagodzenie objawów zaburzeń zachowania,
  • zapobieganie wycofaniu się z życia społecznego.