neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Objawy

Choroba Alzheimera przebiega pod wieloma postaciami, a jej objawy zmieniają się w trakcie jej trwania. Rozwija się powoli i jest najczęściej zauważana przez członków rodziny osoby chorej. Ta z kolei winą za powstawanie deficytów kognitywnych obarcza swój podeszły wiek.

Pierwszym z objawów jest na ogół zmniejszenie sprawności pamięci krótkoterminowej. Chory nie może znaleźć rzeczy, które przed chwilą miał w ręce. Zapomina, w jakim celu przyszedł do sklepu i nie zjawia się na umówione spotkania. Do tego dochodzi utrata zainteresowań i stopniowe wycofywanie się z życia społecznego.
W miarę rozwoju choroby upośledzeniu ulega poczucie czasu i przestrzeni. Pacjent np. po zrobieniu zakupów nie wie, którędy wrócić do domu i jaki jest dzisiaj dzień. Wykonywanie codziennych czynności staje się dla niego coraz większym problemem. Pamięć długoterminowa zaczyna również szwankować. Z czasem u chorego dochodzi do utraty wspomnień z dzieciństwa. Nie on jest w stanie rozpoznać członków swojej rodziny, albo zapomina ich imiona. Może się nawet zdarzyć, że nie pamięta swojego własnego imienia. W późniejszym stadium nie może on wykonywać nawet najprostszych czynności takich jak ubieranie, pielęgnacja ciała, czy przyjmowanie posiłków, stając się coraz bardziej zależnym od pomocy innych osób.
Obok utraty zdolności kognitywnych, co wiąże się z niemożnością wykonywania podstawowych czynności w codziennym życiu, mamy często do czynienia z zaburzeniami zachowania. Chory nie panuje nad swoimi emocjami, reagując w sposób drażliwy, a nawet agresywny. Niektóre osoby cierpią na bezsenność, depresję oraz omamy i urojenia.
Te zmiany w osobowości chorego są dla jego najbliższych bardzo przykre i dotkliwiej odczuwalne niż konieczność coraz bardziej intensywnej opieki nad nim.

Wczesne stadium choroby:

 • ubytki pamięci (szczególnie z zakresie pamięci krótkoterminowej),
 • utrata zainteresowań,
 • pierwsze trudności w wykonywaniu codziennych czynności

Średnio zaawansowane stadium choroby:

 • coraz większe ubytki pamięci (również w zakresie pamięci długoterminowej),
 • utrata orientacji (w czasie i przestrzeni),
 • trudności w doborze słów,
 • spowolnienie procesów myślowych,
 • apraksja (ograniczenie zdolności do wykonywania dowolnych i celowych czynności)

Późne stadium choroby:

 • wykonywanie codziennych czynności nie jest możliwe (ubieranie się, pielęgnacja ciała, spożywanie posiłków),
 • unieruchomienie,
 • utrata kontroli nad emocjami