neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Przyczyny

Choroba Alzheimera powstaje w wyniku postępującego zaniku tkanki mózgowej (atrofia mózgu). Dzieje się tak, dlatego że komórki nerwowe obumierają i zmniejszeniu ulega liczba połączeń między nimi.
Obecnie winą za obumieranie komórek mózgowych obarcza się w pierwszym rzędzie tzw. neurofibryle. Są to złogi białka (białko tau), które znajdują się wewnątrz komórek mózgowych, zaburzając procesy transportu w komórce. Poza tym, na zewnątrz komórek powstają struktury białkowe, tzw. blaszki starcze (złogi beta-amyloidu). Przyczyniają się one do niedostatecznego zaopatrzenia mózgu w energię i tlen, co prowadzi do dalszego obumierania komórek nerwowych. Na skutek zmian w mózgu zaburzona zostaje równowaga między wytwarzaniem i funkcjonowaniem ważnych substancji neuroprzekaźnikowych.

U pacjentów z chorobą Alzheimera zaburzenia te dotyczą w szczególności komórek nerwowych, które produkują i wykorzystują do wymiany informacji neuroprzekaźnik – acetylocholinę. Z powodu obumierania tych komórek powstaje niedobór acetylocholiny. Prowadzi to do znacznych deficytów pamięci oraz do upośledzenia procesów myślowych, zdolności uczenia się i orientacji przestrzennej. Ważną funkcję w przebiegu tych procesów pełni także neuroprzekaźnik - glutaminian. W przypadku tej substancji nie mamy do czynienia z niedoborem, tylko ze zwiększonym jego stężeniem w szczelinach synaptycznych. Nadmiar ten prowadzi do ciągłego pobudzenia neuronów, które nie są w stanie wytrzymać tego procesu i obumierają. Im więcej komórek nerwowych umiera, tym bardziej rozwinięte stadium choroby.

Ponadto te dwie substancje przekaźnikowe odgrywają bardzo ważną rolę w trakcie leczenia, ponieważ są jedynym punktem zaczepienia w leczeniu farmakologicznym.