neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Rozpoznanie

Wczesna i dobrze postawiona diagnoza stanowi podstawę leczenia i opieki chorych na Alzheimera. Im szybciej podejmie się działania terapeutyczne i prewencyjne, tym większe prawdopodobieństwo, że uzależnienie pacjenta od opieki innych osób nastąpi w późniejszym czasie.

Demencję w chorobie Alzheimera cechuje przede wszystkim zmniejszenie zdolności kognitywnych, co skutkuje utratą przez chorego nabytych umiejętności i sprawności. Wykonywanie codziennych czynności przychodzi mu z coraz większym trudem. Dlatego też ważne jest, aby członkowie rodziny towarzyszyli choremu podczas wizyty u lekarza i byli obecni przy stawianiu diagnozy, ponieważ ich informacje mogą być nawet bardziej pomocne niż te udzielone przez pacjenta.

Lekarz specjalista musi najpierw stwierdzić, czy istniejące objawy są typowe dla wieku pacjenta bądź czy mamy do czynienia z początkiem demencji w chorobie Alzheimera. Następnie lekarz przeprowadza badania przedmiotowe i neuropsychologiczne, aby wykluczyć inne schorzenia podobne do choroby Alzheimera.

Badania neuropsychologiczne przeprowadza się za pomocą specjalnie opracowanych testów, które pozwalają ocenić sprawności kognitywne pacjenta.
Należą do nich na przykład:

  • MMST (mini mental status test): test w formie kwestionariusza trwający od 3 do 10 minut przeznaczony do badania sprawności kognitywnej osób starszych. Bada się w nim orientację w czasie i w przestrzeni, spostrzegawczość, pamięć i koncentrację, a także mowę, czytanie, pisanie oraz liczenie.
  • DemTect (dementia detection): jeden z nowszych testów składający się z 5 zadań sprawdzających funkcjonowanie pamięci krótko- i długoterminowej oraz badających sprawność umysłową („zadanie przekodowania liczb”), koncentrację i mowę.
  • Skala ADL (activities of daily living): test mający na celu pomiar sprawności wykonywania codziennych czynności za pomocą skali od 1 „brak trudności“ do 10 „zawsze występują trudności”.
  • Test rysowania zegara: krótki test, w którym osoba badana rysuje zegar wraz ze wskazówkami wskazującymi daną godzinę. W wyniku pierwszych trudności z wizualizacją i orientacją przestrzenną wykonanie tego zadania może być dla pacjenta problematyczne. Na tej podstawie można ocenić jego sprawność umysłową.

Jeśli lekarz podejrzewa demencję, może zlecić wykonanie Tomografii Komputerowej (TK) bądź Rezonansu Magnetycznego (RM) oraz oznaczenie wartości odpowiednich parametrów krwi. Działania te mają na celu wykluczenie innych przyczyn demencji, które często można leczyć.
W badaniu obrazowym można np. wykryć guz ograniczający sprawności kognitywne lub niedobór witaminy B12 we krwi.

Nie ma jednego uniwersalnego badania, na podstawie którego można rozpoznać demencję. Jednak doświadczenie pokazuje, że w ponad 80% przypadków podejrzenie tego schorzenia znajduje potwierdzenie w badaniach.