neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Padaczka

Padaczka (epilepsja) to pojęcie szersze dla szeregu zaburzeń, które cechuje występowanie powtarzających się napadów padaczkowych. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych przewlekłych chorób centralnego układu nerwowego. Obecnie w Polsce ok. 400.000 osób jest dotkniętych tym schorzeniem, przy czym przebiega ono w jednakowy sposób u kobiet i mężczyzn.
W 75% przypadków zachorowań pierwsze napady padaczki pojawiają się przed 14 rokiem życia. Ważne jest, aby wiedzieć, że po pojedynczym ataku nie stawia się jeszcze diagnozy „padaczka”, ponieważ ok.5% populacji przeżyło raz taki epizod w życiu i więcej już się on nie powtórzył.

Padaczkę  można porównać do „burzy w mózgu”. Dochodzi tam do wyładowań elektrycznych komórek nerwowych, co prowadzi do mniej lub bardziej silnych drgawek lub skurczów mieśni i zaburzeń świadomości. U zdrowego człowieka do pobudzenia komórek nerwowych dochodzi ok. 80 razy na sekundę, a u pacjenta z padaczką może to być nawet 500 wyładowań na sekundę kilka razy dziennie. U osób dotkniętym tym schorzeniem komórki nerwowe w mózgu są nadmiernie pobudzone, ponieważ zaburzona została równowaga między neuroprzekaźnikami pobudzającymi i hamującymi wzbudzanie potencjału czynnościowego. Do neuroprzekaźników pobudzających należą kwasy L-glutaminowy i L-asparginowy, a najważniejszym neuroprzekaźnikiem hamującym jest kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Stanowią one ważny punkt zaczepienia w terapii.