neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Etiologia

Atak padaczki charakteryzuje nadmierne wyładowanie elektryczne komórek nerwowych w określonych regionach mózgu. Przyczyną tego zbyt dużego pobudzenia komórkowego jest zaburzona równowaga pomiędzy neuroprzekaźnikami hamującymi i pobudzającymi generowanie potencjału czynnościowego. To nieskoordynowane przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi może wpływać na funkcjonowanie mięśni, w następstwie czego możemy zaobserwować drgawki bądź zanik napięcia mięśniowego, na skutek którego dochodzi do upadku.
Potencjalne przyczyny tych nadmiernych wyładowań, w wyniku których dochodzi do napadu padaczki, są bardzo różnorodne i zależą od rodzaju padaczki.

Do potencjalnych czynników wywołujących ataki padaczkowe zaliczamy:

Uszkodzenia mózgu
Na skutek urazów, guzów mózgu, udarów lub zapalenia w mózgu może wytworzyć się tkanka bliznowata oraz inne defekty. Zaburza to prawidłowe funkcjonowanie sąsiednich komórek nerwowych, które tworzą lokalne ognisko padaczkowe. W tym przypadku mamy do czynienia z padaczką o znanej etiologii, ponieważ przyczyną napadów jest możliwe do zidentyfikowania schorzenie główne.

Dziedziczność
Niektóre formy padaczki są uwarunkowane czynnikami genetycznymi. Jednak ich udział wśród pacjentów wynosi tylko ok. 1% i nie są zaliczane do klasycznych chorób dziedzicznych. Obecnie wiadomo jednak, że zwiększona skłonność do ataków jest dziedziczna. Same tylko uwarunkowania genetyczne nie prowadzą jeszcze do epilepsji jednak, jeśli dojdzie do współdziałania innych czynników (patrz czynniki prowokujące) może dojść do napadów padaczkowych. W takim przypadku mamy do czynienia z padaczką idiopatyczną, rodzajem padaczki o nieustalonej przyczynie.

Czynniki prowokujące Niektóre osoby cierpiące na padaczkę wiedzą, że pewne czynniki bądź zdarzenia mogą u nich wywołać atak bądź zwiększyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Określa się je mianem czynników prowokujących. Należą do nich m.in.: niedostateczna ilość snu, wysoka gorączka, migoczące światło, alkohol, czy hiperwentylacja.