neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Macierzyństwo

Kobiety cierpiące na padaczkę często zadają pytanie, czy przyjmując leki przeciwpadaczkowe mogą zajść w ciążę i czy ich potomstwo nie odziedziczy choroby.

Pacjentka z epilepsją może zajść w ciążę, jednak powinna to dokładnie zaplanować. Najlepiej będzie, jeśli zamiar posiadania potomstwa omówimy z prowadzącym lekarzem neurologiem. Dobierze on leki przeciwpadaczkowe w taki sposób, aby były dla nas optymalne w okresie ciąży. Stosowanie niektórych leków przeciwpadaczkowych w ciąży może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u dziecka. Stąd niedawne zalecenia na temat niestosowania niektórych leków przeciwpadaczkowych u dziewczynek, już przed/w trakcie pokwitania, aby nie narażać ich na konieczność zmiany leczenia w momencie, kiedy za jakiś czas będą chciały urodzić dziecko. Za każdym razem trzeba skonsultować z lekarzem optymalne metody leczenia najlepiej przed zajściem w ciążę – lekarz może zmienić leki na inne, zmniejszyć dawkę bądź nawet zalecić całkowite odstawienie leków, jeśli przez dłuższy czas nie było ataków.

Zmiany leku można dokonać wtedy, gdy przyjmowany lek wykazuje duży potencjał embriotoksyczny. Jeśli jednak do tej pory terapia dawała pozytywne rezultaty, nie należy wybierać terapii, która oznacza konieczność zaakceptowania powrotu bądź nasilenia się napadów. Napady padaczkowe w ciąży są równie niebezpieczne dla dziecka jak przyjmowanie niewłaściwych leków. Jeśli pacjentka przyjmuje kilka różnych leków, lekarz może rozważyć zastosowanie monoterapii, tak aby leczenie matki było jak najbardziej bezpieczne dla nienarodzonego dziecka.
Ważne jest, aby w okresie ciąży poddawać się regularnym badaniom morfologii krwi. Wymioty w czasie ciąży oraz zmiany metaboliczne mogą prowadzić do pogorszenia się stanu pacjentki i wywołać napady padaczkowe, miedzy innymi z powodu wahań poziomu leków w surowicy. Napadów padaczkowych należy bezwzględnie unikać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia dla dobra dziecka.

Nie można też kategorycznie wykluczyć, że dziecko nie odziedziczy choroby i obawy w tym względzie są uzasadnione. Wprawdzie tylko w wyjątkowych przypadkach padaczka jest chorobą dziedziczną, jednak zwiększona skłonność do napadów drgawek może zostać przekazana potomstwu. Jeśli oboje rodzice chorują na padaczkę, ryzyko wynosi ok. 15 %.

Podsumowując można powiedzieć, że pacjentki z epilepsją, które chcą mieć potomstwo powinny przestrzegać poniższych zaleceń:

  • przed zajściem w ciążę porozmawiać z prowadzącym lekarzem neurologiem,
  • nie odstawiać samowolnie leków,
  • przeprowadzać regularne badania kontrolne morfologii krwi.