neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Pierwsza pomoc

Przede wszystkim członkowie rodzin pacjentów powinni wiedzieć, jak się zachować, kiedy pojawi się napad padaczkowy. Niektóre napady ustępują samoistnie i nie zostają zauważone przez najbliższą rodzinę. Jednak jeśli dojdzie do „dużego napadu“ (grand mal), należy postępować jak opisano w punktach poniżej:

 • zachować spokój,
 • podłożyć choremu coś miękkiego pod głowę, np. poduszkę lub kurtkę,
 • usunąć przedmioty, którymi chory może się skaleczyć,
 • poluzować ciasne ubranie;
 • zdjąć okulary,
 • NIE należy przytrzymywać osoby, która ma atak, NIE wykonywać na niej sztucznego oddychania, NIE wkładać do ust żadnych przedmiotów,
 • należy zapamiętać, jak długo trwał atak i zanotować objawy (osoba chora najczęściej nic nie pamięta)
 • należy pozostać przy chorym, tak długo, aż dojdzie do siebie
 • jeśli atak ustąpił po 1-2 minutach, zazwyczaj nie ma konieczności wzywania lekarza, czy hospitalizacji.

Lekarza należy wezwać, jeśli:

 • napad trwał dłużej niż 5 minut,
 • osoba chora jest w ciąży,
 • w krótkim czasie po pierwszym napadzie pojawił się kolejny (niebezpieczeństwo przejścia napadów w stan padaczkowy),
 • chory doznał urazów,
 • utrata przytomności utrzymuje się długo.

Jeśli nie jesteś pewien, jak postąpić lub ktoś z Twoich najbliższych dostał napadu padaczki pierwszy raz w życiu, zaleca się nawet po krótkim napadzie wezwać lekarza i dokładnie opisać mu objawy. Dzięki temu będzie on mógł rozpocząć odpowiednie leczenie oraz udzieli nam rad, jak radzić sobie z padaczką w codziennym życiu.