neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Przebieg choroby

Padaczka należy do schorzeń przewlekłych, co oznacza, że ataki mogą powrócić w każdej chwili. Z tej przyczyny istotne jest, aby oddać się w ręce doświadczonego lekarza specjalisty i omówić z nim każdy element terapii. Wielu pacjentów musi przyjmować leki przez całe życie, natomiast niektórzy robią to tylko przez kilka lat.
Ważne jest, aby nie odstawiać samowolnie leków, uzasadniając to tym, że dawno się nie miało napadów. Brak napadów wynika tylko i wyłącznie z faktu, że przyjmujemy leki.

Wielu rodziców, których dziecko cierpi na ataki padaczki, martwi się, że mózg ich pociechy nie będzie rozwijał się w prawidłowy sposób. W większości przypadków padaczkę w wieku dziecięcym można z powodzeniem leczyć i nie wywrze ona negatywnego wpływu na dalsze życie.
Jeśli czynniki prowokujące są znane, należy ich po prostu unikać, np. nie wybierać studiów medycznych, jeśli z powodu niedostatecznej ilości snu mamy napady padaczkowe.
Także w przypadku tej choroby obowiązuje zasada: dobre relacje między lekarzem i pacjentem oparte na wzajemnym zaufaniu mają decydujące znaczenie w przebiegu choroby i przyczyniają się do poprawy jakości życia pacjenta.