neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Rozpoznanie

Rozpoznanie padaczki powinno zostać dokonane przez doświadczonego lekarza specjalistę. Przeprowadzi on szereg badań, aby potwierdzić postawioną diagnozę, określić rodzaj choroby i rozpocząć odpowiednią terapię.

Na początku ma miejsce rozmowa, w której chory musi szczegółowo opisać przebieg napadu.
Tutaj ważne jest, aby w niej uczestniczył członek rodziny, który był świadkiem napadu i dokładnie opisał to, co się stało.

Istotne informacje to np.:

  • pora dnia,
  • długość napadu,
  • czy napad przebiegał z zesztywnieniem mięśni i utratą przytomności,
  • czy chory odnosi obrażenia (np. przygryza sobie język),
  • czy napady występują po jakiś określonych wydarzeniach (słowo kluczowe: czynniki prowokujące),
  • i wiele innych.

Aby wykluczyć inne schorzenia, które także mogą wywoływać ataki drgawek, lekarz każe wykonać badanie morfologii krwi z rozmazem.
W celu potwierdzenia postawionej diagnozy lekarz powinien jeszcze zlecić przeprowadzenie różnych badań specjalistycznych.
Bez wątpienia należy do nich EEG (elektroencefalogram). W badaniu tym mierzy się aktywność fal mózgowych, które odzwierciedlają bioelektryczną czynność mózgu. Metoda ta jest bezbolesna i nie wymaga bezpośredniej ingerencji w mózg.
U zdrowego człowieka fale mózgowe ulegają regularnym wahaniom, przyjmując w zapisie graficznym określone kształty. U większości pacjentów z epilepsją pojawiają się nieregularne struktury (szpice, ząbki), które wskazują na zmiany w czynności mózgu. Szczególnie u pacjentów, u których występują napady częściowe, można zlokalizować zmienioną aktywność fal mózgowych w ogniskach padaczkowych. Jednak nie u wszystkich pacjentów z podejrzeniem padaczki w okresie wolnym od napadów zmiany w obrazie EEG są zauważalne.
W tym przypadku próbuje się wywołać atak przy pomocy znanych czynników prowokujących bądź wykonuje się EEG metodą zapisu długotrwałego, w trakcie którego pacjent monitorowany jest ewentualnie również w porze nocnej.

Inne badania obejmujące diagnostykę obrazową to RM (rezonans magnetyczny) i TK (tomografia komputerowa). Znajdują one zastosowanie, jeśli istnieje podejrzenie, że przyczyną napadów padaczkowych jest uszkodzenie mózgu.