neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Schizofrenia

 

Schizofrenia to choroba duszy. Występuje ona znacznie częściej niż się powszechnie przypuszcza. Częstość występowania w populacji ogólnej wynosi ok. 1%, co oznacza, że w Polsce ok. 400.000 ludzi co najmniej raz w życiu może mieć epizod schizofrenii.
Kobiety i mężczyźni są tak samo narażeni, przy czym u mężczyzn choroba ta z reguły zaczyna się znacznie wcześniej niż u kobiet. Ponad 50% pacjentów zapada na schizofrenię w okresie pomiędzy okresem dojrzewania a 30 rokiem życia.

Na podstawie obrazu klinicznego schizofrenię można zaliczyć do „psychoz endogennych”, które pochodzą z „wnętrza człowieka” i nie są uwarunkowane schorzeniami somatycznymi, takimi jak: nowotwory, nadużywanie narkotyków czy infekcje.
Schizofrenia ma bardzo zróżnicowany obraz kliniczny i objawia się przede wszystkim zmienionym sposobem myślenia i postrzegania świata, utratą poczucia rzeczywistości, silną huśtawką nastrojów i rozchwianiem emocjonalnym. W świecie mediów schizofrenię często przedstawia się błędnie, jako rozdwojenie jaźni - niczym Dr Jekyll i Mr Hyde. Takie objawy wprawdzie mogą się pojawić, ale są niezmiernie rzadkie.

Z powodu dużego zróżnicowania objawów klinicznych choroba często nie zostaje jednoznacznie rozpoznana, nawet, jeśli u chorego już od kilku lat występują zmiany osobowości oraz pojawiają się objawy behawioralne. Te wczesne symptomy nierzadko interpretuje się błędnie, jako przejściowe kryzysy i zachowania „nerwicowe”. Często marnuje się w ten sposób cenny czas, który mógłby zostać przeznaczony na leczenie, zanim choroba wystąpi w ostrej postaci. Im wcześniej rozpocznie się odpowiednią terapię, tym większe szanse na łagodny przebieg choroby.

Na naszej stronie znajdziesz informacje o objawach, diagnozie, sposobach leczenia schizofrenii oraz o przebiegu tego schorzenia.