neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Metody leczenia

Istnieją skuteczne metody leczenia epizodów schizofrenii, jednak choroba ta nie jest w pełni uleczalna. Celem terapii jest umożliwienie pacjentowi prowadzenia samodzielnego życia, wolnego od objawów chorobowych. W tym celu należy sporządzić indywidualny całościowy plan terapii, uwzględniając w nim członków rodziny chorego oraz osoby biorące udział w procesie terapeutycznym.

Ta koncepcja zakłada jednoczesne zastosowanie leczenia farmakologicznego oraz metod psycho- i socjoterapeutycznych. Ważne jest, aby chory dobrowolnie poddał się leczeniu i otrzymał wsparcie ze strony swoich najbliższych.
Często na początku procesu terapeutycznego stosuje się leczenie szpitalne, którego celem jest wybór odpowiednich leków oraz obserwacja skutków ubocznych a także dobranie odpowiednich dodatkowych terapii. W przypadku, gdy pacjent wykazuje skłonności samobójcze, lub w inny sposób zagraża swojemu zdrowiu lub zdrowiu otaczających go ludzi - leczenie w warunkach szpitalnych jest najlepszym środkiem zapobiegawczym przed tragicznymi konsekwencjami. Jeśli jednak pacjent jest świadomy swojej choroby, może zostać wypisany do domu i być dalej leczony ambulatoryjnie.

Celem terapii (wg wytycznych S3 schizofrenia) jest np.:

  • nawiązanie relacji terapeutycznej z pacjentem,
  • udzielenie pacjentowi informacji o chorobie oraz zastosowanym leczeniu,
  • usunięcie bądź złagodzenie objawów choroby,
  • zmniejszenie zagrożenia, które pacjent stanowi dla samego siebie oraz dla innych,
  • włączenie do procesu terapeutycznego członków rodziny oraz opiekunów, których pacjent darzy zaufaniem,
  • zmniejszenie negatywnych skutków społecznych,
  • działania mające na celu zwiększenie świadomości pacjenta o jego chorobie i zachęcenie go do współdziałania w procesie terapeutycznym poprzez konsekwentne przestrzeganie zaleceń lekarskich,
  • wczesne rozpoznawanie potencjalnych nawrotów,
  • poprawa jakości życia.