neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Objawy/obraz kliniczny

Schizofrenia ma bardzo zróżnicowany obraz kliniczny. Objawy zależą w pewnym stopniu od osobowości cierpiących na nią osób.
Charakterystyczną cechą choroby jest to, że pacjent nie wydaje się być sobą. Chory zachowuje się nieadekwatne do sytuacji lub sprawia wręcz wrażenie nieobecnego, ponieważ całkowicie traci zainteresowanie tym, co się wokół niego dzieje.
Niektóre osoby słyszą głosy, które wydają im rozkazy bądź komentują ich zachowanie. Innym wydaje się, że ktoś ich prześladuje i wpływa na ich myśli. Część chorych czuje się powołana do wielkich rzeczy, u wielu występuje tzw. „znieczulenie emocjonalne”, co oznacza, że odczuwają oni wewnętrzną pustkę i wszystko jest im obojętne - nawet najbardziej poruszające zdarzenia nie wywołują żadnych emocji.

Objawy dzielimy na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne charakteryzują się przesadnymi reakcjami, nadinterpretacją zwykłych sytuacji życiowych oraz halucynacjami, urojeniami i zaburzeniami osobowości. W tej fazie chory z reguły nie jest świadomy swojej choroby, czy odbiegającego od norm zachowania.

W przypadku objawów negatywnych mamy do czynienia z ograniczeniem reakcji emocjonalnych. Chory nie wykazuje żadnej motywacji do działania, jego mimika i gesty ulegają zredukowaniu, występują ubytki procesów poznawczych, apatia i częste zaniedbywanie czynności dnia codziennego.

Często schizofrenia nie jest jedynym schorzeniem. Wielu pacjentów cierpi na inne zaburzenia psychiczne takie jak depresja, nałogi oraz napady lęku. Uzależnienia dotyczą przede wszystkim młodszych pacjentów. Wśród chorych uzależnionych jest bardzo dużo osób używających konopie indyjskie. W świetle nowych wyników badań narkotyk ten może wywołać chorobę bądź przyspieszyć jej rozwój.