neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Przebieg choroby

Epizody schizofrenii bardzo rzadko występują tylko raz w życiu. U dwóch trzecich pacjentów najczęściej przebiega ona w wielu epizodach (atakach) i może przejść w postać przewlekłą. Jednak w przypadku
ok. 50% schizofrenii istnieją pozytywne rokowania na wyleczenie jej w takim stopniu, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pacjent mógł znowu normalnie funkcjonować w codziennym życiu. Obok świadomości pacjenta co do jego choroby, bardzo ważną rolę odgrywa regularne przyjmowanie leków, solidne wsparcie ze strony rodziny, oraz sieć kontaktów społecznych.