neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Przyczyny rozwoju

Dokładna przyczyna rozwoju schizofrenii do tej pory nie została poznana. Istnieje wiele objawów, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia ze schorzeniem wieloczynnikowym. Zakłada się, że interakcja takich czynników jak indywidualna podatność na choroby (=zapadalność), stres i brak mechanizmów obronnych ma decydujące znaczenie dla rozwoju choroby. Próg tolerancji na działanie tych czynników u pacjentów ze schizofrenią jest niższy. Zaobserwowano na przykład, że ostre ataki pojawiają się w nowych i szczególnie stresujących sytuacjach życiowych.

Inne czynniki, które mogą przyczynić się do rozwoju choroby to:

  • Podatność genetyczna: ok. 50 % dzieci rodziców cierpiących na schizofrenię wykazuje psychiczne anomalie, a 12% zapada na tę chorobę.
  • Zmiany w strukturze mózgu: u pacjentów ze schizofrenią udowodniono w badaniach histologicznych braki we włóknach i połączeniach nerwowych niektórych obszarów mózgu, które mogły powstać już przed porodem bądź w jego trakcie, np. na skutek komplikacji porodowych.
  • Zmiany biochemiczne: kluczową rolę odgrywa tutaj neuroprzekaźnik - dopamina. W czasie ostrej psychozy występuje ona w o wiele większym stężeniu, co prowadzi do nadmiernego pobudzenia centralnego układu nerwowego.
  • Zażywanie narkotyków: istnieją doniesienia, że u osób ze szczególną podatnością na zachorowanie np. konopie indyjskie (marihuana) mogą wywołać bądź przyspieszyć rozwój choroby.

Epizody schizofrenii bardzo rzadko występują tylko jeden raz. Zazwyczaj mamy do czynienia z wieloma epizodami chorobowymi (atakami) i choroba często przechodzi w stan przewlekły.