neuraxpharm©

Twój specjalista w leczeniu chorób OUN

Rozpoznanie

Rozpoznanie schizofrenii, zwłaszcza w fazie początkowej jest często utrudnione, ponieważ jej objawy są bardzo zróżnicowane. Lekarz specjalista stara się je jak najdokładniej omówić względnie przeanalizować z pacjentem. Z racji tego, że pacjent bardzo często nie jest świadomy swojej choroby i uważa objawy psychotyczne za „realne”, bardzo pomocna jest obecność członków rodziny.

Główne objawy wg ICD-10 (międzynarodowego, jednolitego systemu klasyfikacji chorób):

 1. echo myśli, nasyłanie i zabieranie myśli oraz nagłaśnianie (odsłonięcie myśli),
 2. urojenia oddziaływania, wpływu i owładnięcia, spostrzeżenia urojeniowe,
 3. głosy omanowe komentujące na bieżąco zachowania pacjenta oraz dyskutujące o nim między sobą,
 4. utrwalone urojenia innego rodzaju, których treść jest niedostosowana kulturowo
  i zupełnie niemożliwa do zaistnienia,
 5. utrwalone omany
 6. przerwy lub wstawki w toku myślenia,
 7. objawy katatoniczne, takie jak pobudzenie, zastyganie lub giętkość woskowa, negatywizm lub osłupienie,
 8. objawy negatywne, takie jak apatia, zaburzenie wypowiedzi oraz spłycenie lub niespójność reakcji emocjonalnych.

Warunkiem postawienia diagnozy jest występowanie co najmniej jednego objawu z grupy od 1-4 oraz co najmniej dwóch z grupy 5-8. Objawy te powinny utrzymywać się niemal nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca.

Ponadto jest konieczne przeprowadzenie szeregu badań, również specjalistycznych neurologicznych, aby wykluczyć inne choroby o podobnej symptomatyce. Należą do nich m.in.:

 • morfologia krwi z rozmazem,
 • oznaczenie białka C-reaktywnego,
 • wskaźniki wątrobowe i nerkowe, TSH,
 • badanie na obecność narkotyków,
 • badania obrazowe (tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny).

Następnie lekarz specjalista stawiając diagnozę, musi odróżnić schizofrenię od innych chorób psychicznych, takich jak zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne oraz depresja. Jest to konieczne do zastosowania odpowiedniej terapii.