NOTA PRAWNA

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-Str. 23
D-40764 Langenfeld

 

Tel: 02173 - 1060-0

 

Tel: 02173 - 1060-200

 

Faks: 02173 - 1060-333

 

E-mail: bestellung@neuraxpharm.de

 

www.neuraxpharm.de

 

Siedziba: Langenfeld

 

Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRK 78827

 

Reprezentowane przez dyrektorów zarządzających: Burghard Burczyk-Adelsberger, dr inż. Olaf Krampe

 

Numer identyfikacyjny VAT: DE 308 323 965

 

 

 

Marketing:

 

Łukasz Michna

 

Tel. +48 22 550 04 10

 

Tel kom: +48 502 707 461

 

Dystrybutor:

 

Imed Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa

 

imed@imed.com.pl

 

Tel: +48  22 663 43 03 - pon - pt, godz. 8:00 - 16:00
Faks: +48 22 663 43 39

 

 

 

 

 

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy neuraxpharm Arzneimittel GmbH

  

I. Prawo autorskie

 

1. Treść stron internetowych neuraxpharm Arzeimittel GmbH chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że neuraxpharm Arzeimittel GmbH wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

 

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych neuraxpharm Arzeimittel GmbH stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 

 

II. Zasady korzystania z serwisu

 

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej neuraxpharm Arzeimittel GmbH mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

 

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej neuraxpharm Arzeimittel GmbH w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

 

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

 

4. Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych neuraxpharm Arzeimittel GmbH informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

 

5. Firma neuraxpharm Arzeimittel GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

 

6. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

 

7. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, neuraxpharm Arzeimittel GmbH  nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

 

8. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów neuraxpharm Arzeimittel GmbH zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

 

9. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

 

10. Neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Neuraxpharm Arzeimittel GmbH może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

 

 

 

III. Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem medycznym

 

1. Na stronach internetowych neuraxpharm Arzeimittel GmbH znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym, w szczególności lekarzy.

 

2. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód medyczny użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

 

 

 

IV. Serwis internetowy neuraxpharm Arzeimittel GmbH a polskie prawo telekomunikacyjne

 

Serwis internetowy znajdujący się pod adresami www.neuraxpharm.de oraz www.neuraxpharm.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies.

 

Pliki Cookies w serwisie:

 

  • Pliki tymczasowe - są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu
  • Pliki Google Analytics - służące do analizy odwiedzin w serwisie

 

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies z komputera:

 

 

 

 

V. Odpowiedzialność

 

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym neuraxpharm Arzeimittel GmbH zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie neuraxpharm Arzeimittel GmbH mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

 

2. Firma neuraxpharm Arzeimittel GmbH  nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych neuraxpharm Arzeimittel GmbH  bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

 

3. Firma neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

 

4. Firma neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

 

5. Serwis internetowy neuraxpharm Arzeimittel GmbH posiada linki do stron osób trzecich. neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością neuraxpharm Arzeimittel GmbH nie oznacza, że neuraxpharm Arzeimittel GmbH rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

 

6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: info@neuraxpharm.de